Oferta Handlowa

Usługi PPOŻ

 • kontrola i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych
 • kontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice)
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich aktualizacje
 • serwis urządzeń PPOŻ (drzwi przeciwpożarowe, bramy przeciwpożarowe, klapy oddymiające, SSP)
 • kontrola i serwis oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
 • szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego 
 • stały nadzór specjalisty ds. przeciwpożarowych w obiekcie
 • próbne ewakuacje z budynków
 • sprzedaż, montaż, rozmieszczenia sprzętu PPOŻ oraz oznakowania PPOŻ
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez masowych
 • przeglądy systemów detekcji gazu CO i LPG (GAZEX, COMAG, DUOmaster, GUARD)
 • plany ewakuacji budynków
 • doradztwo techniczne i konsultacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Gaśnice
- przegląd okresowy (legalizacja)
- remont
- rozmieszczenie
- montaż
- sprzedaż

Hydranty
- przegląd okresowy
- próba ciśnienia węży
- montaż
- sprzedaż
Systemy detekcji
- przegląd okresowy
- kalibracja detektorów
- montaż
- sprzedaż
Drzwi
- przegląd okresowy
- konserwacja
- montaż
- sprzedaż
Bramy
- przegląd okresowy
- konserwacja
Klapy
- przegląd okresowy
- konserwacja
- montaż
- sprzedaż
Oświetlenie
- przegląd okresowy
- montaż
- sprzedaż
SSP
- przegląd okresowy systemu
- konserwacja
Znaki
- rozmieszczenie
- montaż
- sprzedaż